ATTENTION: Please enable Javascript in your browser for full site functionality.
Skip to navigation Skip to main content Skip to footer

Yasal uyarı

Alliance Healthcare Yatırım Holding A.Ş. (ŞİRKET)

1.    Bu sitenin sahibi ve yürütücüsü Alliance Healthcare Yatırım Holding A.Ş'dir. Alliance Healthcare Yatırım Holding A.Ş internet sitesindeki tüm dokümanlar Alliance Healthcare Yatırım Holding A.Ş'nin mülkiyetindedir. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız.

2. Alliance Healthcare Yatırım Holding A.Ş web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virus koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı Alliance Healthcare Yatırım Holding A.Ş web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

3. Alliance Healthcare Yatırım Holding A.Ş web sitesinde yer alan her türlü bilgi sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı hiçbir şekilde web sitesinde yer alan "bilgi"lerin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcı, bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir enformasyonunu, Alliance Healthcare Yatırım Holding A.Ş.'den temin etmekle yükümlü olduğunu ve web sitesinde yayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle Alliance Healthcare Yatırım Holding A.Ş'nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

4. Alliance Healthcare Yatırım Holding A.Ş, kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve Alliance Healthcare Yatırım Holding A.Ş web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. Alliance Healthcare Yatırım Holding A.Ş. web sitesinin hatasız olması için her türlü tedbir almış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir.

5. Resmi makamlardan kullanıcıya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya kulacının Alliance Healthcare Yatırım Holding A.Ş. sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde Alliance Healthcare Yatırım Holding A.Ş, kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

6. Internetin yapısı gereği bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarar Alliance Healthcare Yatırım Holding A.Ş'nin sorumluluğunda değildir.

7. Bazı durumlarda, şahsınıza özel olmayan bilgileri toplanabilir. Bu tip bilgilere örnek olarak kullandığınız internet browser'ın türü, işletim sisteminiz, sitemize linkle ya da ilanla ulaştığınız sitenin domain ismi verilebilir, üçüncü kişilerin sitelerine ve kaynaklarına giden bağlantılar içerebilir ve sitedeki bazı köprü metni bağlantıları, Şirketin veya Bağlı Şirketlerinin kontrolü altında olmayan internet sitelerine yönlendirebilir. Bu durum Şirket’in bu tür sitelerin içeriğini onayladığı anlamına gelmez. Şirket yönlendirilerek sitelerdeki hiçbir içerik, yazılım, hizmet veya uygulamanın doğruluğu, kesinliği, performansı veya kalitesi konusunda hiçbir garanti vermediği gibi bu sitelerin kullanılabilirliğinden veya bu sitelerin içerik ya da faaliyetlerden sorumlu değildir. Bunlardan herhangi birini etkinleştirdiğinizde, bu internet sitesinden ayrılacaksınız ve Şirket veya Bağlı Ortaklıkları, Şirketin veya internet sitesinin kontrolü altında olmayan herhangi bir internet sitesinde yer alan materyal veya bilgiler üzerinde hiçbir kontrole sahip olmayacak, bunlarla ilgili hiçbir sorumluluk veya yükümlülüğü kabul etmeyecektir. Bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, tamamen sizin sorumluluğundadır. Nitekim söz konusu internet sitesine girilmesi durumunda o sitenin kullanım koşulları geçerli olacaktır. Ayrıca Şirket bu internet sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, linklere erişimi her zaman kesebilir

8. Alliance Healthcare Yatırım Holding A.Ş web sitesi, "kullanım şartları"nin herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

9. Bu koşullar, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu koşulların herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu koşullardan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

10. Alliance Healthcare Yatırım Holding A.Ş internet sitesi üzerinden vermiş olduğunuz hakkınızdaki bilgiler, hukuka aykırı olarak hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da  tarafımızca bildirilen amaçlar dışında  kullanılmayacaktır.

11. Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, ne Şirket ne de Bağlı Ortakları ne yöneticileri çalışanları , bu internet sitesinin veya içerdiği bilgilerin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmasından, bunlara güvenilmesinden veya bunların kullanılamamasından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl her türlü zarar, ziyan, maliyet, gider, kayıp veya hasarlar dahil hiçbir talepten her nam altında olursa olsun sorumlu tutulamaz web sitesinin kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı değildir

12. Bu internet sitesinde yer alan bilgiler, Şirket tarafından veya Şirket adına yayımlanan herhangi bir menkul kıymet veya finans aracı ile bağlantılı yatırım faaliyetinde bulunulması yönünde bir davet veya teşvik oluşturmaz ve bunlarla ya da Şirket ile ilgili herhangi bir yatırım kararı almaya dayanak oluşturacak veya böyle bir karar alırken isnat edilebilecek bilgilerin bu internet sitesinde yer aldığı iddia edilmemektedir

13. Aksi belirtilmedikçe, ticari markalar, telif hakkı, tasarım, metin, grafikler, fotoğraflar ve sunulan içerikler dahil olmak üzere bu internet sitesindeki tüm materyaller, Şirket veya Bağlı Şirketleri tarafından sahip olunan, kontrol edilen veya lisanslanan ya da onlara lisanslandırılan fikri mülkiyettir. Şirket ve Bağlı Ortaklıkları fikri mülkiyetleri üzerindeki tüm hakları saklı tutmaktadır. Sahibinden izin almadıkça veya yasalar uyarınca izin verilmedikçe internet sitesinden içerik kullanamazsınız. Şirketin önceden yazılı izni olmadan herhangi bir şekilde internet sitesinden herhangi bir içeriği kopyalamak, yayımlamak, yayınlamak, değiştirmek, dağıtmak veya iletmek kesinlikle yasaktır.

14. Burada yer alan hiçbir husus, Şirketin veya herhangi bir üçüncü şahsın herhangi bir patenti veya ticari markası kapsamında dolaylı olarak, önceki bir beyana isnat ederek veya başka herhangi bir biçimde lisans veya hak verildiği şeklinde yorumlanamaz. Burada yer alan hiçbir husus, Şirketin herhangi bir telif hakkı kapsamında herhangi bir lisans veya hak verildiği şeklinde yorumlanamaz.

15. Bu internet sitesinde kullanılan tüm marka adları, ürün ve hizmet adları ve unvanları, Şirket ve Bağlı Ortaklıkları da dahil olmak üzere ilgili sahiplerinin ticari markaları ve ticari adlarıdır. Şirket, bu internet sitesinde yer alan hiçbir üçüncü taraf ticari markası üzerinde hiçbir mülkiyet veya herhangi bir bağlı ortaklık iddia etmemektedir. Bu tür üçüncü taraf ticari markaları, yalnızca ilgili sahiplerinin ürün ve hizmetlerini tanımlamak için kullanılmaktadır ve bu markaların kullanımından Şirketin bunları desteklediği veya tasdik ettiği yönünde bir çıkarımda bulunulmamalıdır. Bu internet sitesinde Şirket tarafından yayımlanan bir belgenin herhangi bir izleyicisinin, bu tür herhangi bir materyalin içeriğiyle ilgili sorular, yorumlar, öneriler veya benzeri bilgiler gibi geri bildirim verileriyle yanıt vermesi halinde, bu bilgilerin gizli olmadığı kabul edilecektir; bu tür bilgilerle ilgili hiçbir yükümlülük altına girmeyeceğiz ve sınırlama olmaksızın bu bilgileri çoğaltma, kullanma, ifşa etme ve başkalarına dağıtma özgürlüğüne sahip olacağız. Bu tür bilgilerde yer alan fikirleri, kavramları, teknik bilgileri veya teknikleri, bu bilgileri içeren ürünleri geliştirmek, üretmek ve pazarlamak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla kullanmakta özgürüz.

16. Bu Şartlar, Türk yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. Taraflar, bu Koşullar’dan kaynaklanan veya bu Koşullar’la bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir iddia, anlaşmazlık veya farklılık ile ilgili olarak Türk Mahkeme ve icra dairelerinin yargı yetkisini kabul etmektedir.

 

Alliance Healthcare Yatırım Holding A.Ş.

Basın Ekspres Yolu, Kavak Sok. Ser Plaza No:3 A Blok Kat:3 Yenibosna – İstanbul

 

İlgili politikalar ve bildirimler

Lütfen diğer politikalarımıza aşina olmak için zaman ayırın: