ATTENTION: Please enable Javascript in your browser for full site functionality.
Skip to navigation Skip to main content Skip to footer

Sağlık odaklı kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına öncelik veriyoruz.

Sağlık odaklı kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına öncelik veriyoruz.

İlaç sektöründe kurumsal sosyal sorumluluk alanında öncü

İlaç sektöründe kurumsal sosyal sorumluluk alanında öncü Alliance Healthcare, sağlık alanındaki kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını ciddiye almaktadır. İş değerlerimiz ve günlük operasyonlarımız ile her gün milyonlarca hayata dokunarak sağlık hizmeti sunuyor ve toplumları destekliyoruz. Bunun sonucunda dünya üzerinde yaygın ve olumlu bir etkiye sahip olmak için ideal bir konumdayız.

Toplum

Yerel toplumlarda sorumluluk sahibi bir komşu olmayı ve büyük ölçekli, uzun vadeli girişimlerle küresel sağlık üzerinde olumlu bir etki yaratmayı hedefliyoruz. Birçok alanda faaliyet gösteriyoruz:

 • Sağlık ve güzellik: Toplulumların sağlığını ve zinde olmalarını destekliyoruz.
 • Kanser programları: Kanserle mücadele için kaynaklarımızı ve ortaklıklarımızı seferber ediyoruz.
 • Gençlerin desteklenmesi: Dünyanın her yerindeki gençlerin potansiyellerine ulaşmalarını sağlıyoruz.

Çevre

Alliance Healthcare olarak çevre üzerinde büyük bir etkiye sahibiz, ancak ilaç sektöründe kurumsal sosyal sorumluluk kavramına olan bağlılığımız sayesinde olumsuz etkileri azaltacak büyük ölçekli girişimlerde bulunabiliyoruz. Çevreyi korumaya ve gelecek kuşaklara bırakmaya yardımcı olmak için yaptıklarımız:

 • Enerji: Sera Gazları Protokolü'nde (GHGP) tanımlandığı üzere enerji tüketimimizi kıyaslanabilir bir temelde azaltıyoruz.
 • Atıklar: Meydana getirdiğimiz atıkları kıyaslanabilir bir temelde azaltıyor, daha fazla geri dönüşüm ve yeniden kullanım yoluyla döngüsel ekonomilere yönelime katkıda bulunuyoruz.

 

Ticaret

Alliance Healthcare Türkiye olarak adil ve dürüst bir şekilde iş yapmayı hedefliyoruz. Müşterilerimize karşı hesap verebilecek durumda olmak, yaklaşımımızın merkezinde yer alıyor. Bu alanda üç temel hedefin peşindeyiz:

 • Şeffaflık ve izlenebilirlik: Ürün markalarımızda kullanılan bileşenlerin şeffaf ve izlenebilir olmasını sağlıyoruz.
 • Etik kaynaklar: Tedarik zincirimizde etik kaynak uygulamalarını teşvik ederek insan haklarını koruyor ve farklı tedarikçileri destekliyoruz.
 • Harici paydaşlar: Hizmet ettiğimiz toplumları en yakından ilgilendiren meselelere çözüm üretmek için önemli dış kuruluşlar ile iş birliği yapıyoruz

İş Yeri

laç sektöründe kurumsal sosyal sorumluluğa olan bağlılığımız kapsamında, çalışanlarımızın hem iş yerinde hem de dışarıda desteklendiklerini, takdir edildiklerini ve değer gördüklerini hissetmelerini sağlayan bir çalışma ortamı yaratmaya çalışıyoruz:

 • Çalışan sağlığı ve refahı: Çalışanlarımızın sağlığını ve refahını proaktif olarak destekliyoruz.
 • Eşit fırsatlar: İstihdam uygulamaları, politikalar ve prosedürlerde herkese eşit fırsatlar sunuyoruz.
 • Sağlık ve güvenlik: Hem iş arkadaşlarımız hem de müşterilerimiz için sağlık ve güvenlik yaklaşımımızı geliştiriyoruz.
Find Alliance Healthcare in your country

Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Gizlilik bildirimimizi okuyun