ATTENTION: Please enable Javascript in your browser for full site functionality.
Skip to navigation Skip to main content Skip to footer

Gianluigi Sergio Tassone

Gianluigi Sergio Tassone

a

Yönetim Kurulu Üyesi

Gruba 2016 yılında katılan Gianluigi Tassone, Alliance Healthcare CFO'su olarak görev yapmaktadır. Sorumlulukları arasında gelişen ilaç sektöründe stratejik yön belirlemek, ticaret birimi ile iş ortaklığı, finansal hedeflerin gerçekleştirilmesi ve kontrol görevleri bulunmaktadır. Daha önce General Motors Europe'ta araç ve güç aktarma organları ürün geliştirme bölümünde Yönetici Finans Direktörü olarak görev yapan Gianluigi, bundan önce General Motors China CFO'su ve General Motors Brezilya Operasyonları Finans Direktörü olarak çalıştı.