Ücret ve Sosyal Haklar

Alliance Healthcare ücret ve sosyal haklar politikası çerçevesinde, çalışan ücretleri, iş değerlendirmesi yapılarak pozisyonlar için belirlenen kademelere ve DİE endeksi baz alınarak belirlenen ücret bölgelerine göre değerlendirilme esasına dayanır. Temel olarak, bölge ve kademe bazında belirlenen minimum ve maksimum ücret aralığına göre değerlendirilen ücretler için diğer kriterler ise, şirket içi ve pozisyon bazında denge, bireysel performans sonuçları, ücret araştırmaları ve ekonomik göstergelerdir.